Publiek domein


Άλλες Γλώσσες: English - Nederlands - Deutsch - Ελληνικά - Español - Français


Let op: IMSLP kan er op geen enkele wijze voor instaan dat de informatie op deze pagina in juridische zin houvast biedt. IMSLP aanvaardt dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid of juridische aansprakelijkheid.


Beginselen van Canadees auteursrecht

De twee hoofdservers van IMSLP zijn fysiek gevestigd in Canada (Montréal en Toronto). IMSLP is daardoor onderworpen aan Canadees recht en past derhalve het Canadese auteursrecht toe. Dat auteursrecht kan afwijken van dat van jouw land. Op zijn kortst gezegd regelt het Canadese recht dat auteursrecht toekomt aan de componist of bewerker gedurende 50 jaar na diens dood. Voor de uitgever blijft het intellectuele eigendomsrecht gelden tot aan de eerste van de volgende twee gebeurtenissen:

 • de datum van publicatie plus 50 jaar
 • de ontstaansdatum plus 75 jaar (tenzij de zetter bekend is, in welk geval weer de termijn van 50 jaar na eerste publicatie geldt).

Canadese auteursrechtelijke bescherming is alleen van toepassing op werken die aanvankelijk gepubliceerd zijn geweest in lid-staten van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) of in landen die waren aangesloten bij de Conventie van Bern. Bepalend is dienaangaande niet of het land van eerste publicatie nu nog bij WTO of genoemde Conventie is aangesloten, maar of dat het geval was toen het werk voor het eerst werd gepubliceerd. Dat is slechts anders als het werk zich al in het publieke termijn bevond in het land van eerste publicatie toen een van beide verdragen werden gesloten.

Er bestaan gevallen waarin werken zich in de Verenigde Staten in het publieke domein bevinden, maar nog niet in Canada of in andere landen. Dat komt doordat het recht in de VS voor werken die voor 1978 werden gepubliceerd alleen de datum van eerste publicatie bepalend acht. Als een werk voor 1923 gepubliceerd is, of voor het eerst in de VS werd gepubliceerd tussen 1923 en 1963 zonder verlenging van het auteursrecht, dan mag men er vrijwel van uitgaan dat het werk in de VS niet meer auteursrechtelijk beschermd is. De werken waarvoor dit geldt, worden gehost op de server van IMSLP in de Verenigde Staten.

De totale duur van de auteursrechtelijke bescherming (d.w.z. de tijd totdat een werk in het publieke domein belandt) wordt bepaald door de bescherming die geldt voor elk der volgende drie partijen: de componist, de bewerker en de uitgever (indien een werk althans resp. bewerkt en/of uitgegeven is). De auteursrechtelijke bescherming blijft van toepassing totdat de bescherming van alledrie de genoemde partijen verstreken is. Bijvoorbeeld, de Urtext uitgave van de sonates van Beethoven dateert van 1975, is auteursrechtelijk beschermd, want de bewerking en de notenschriftzetting vallen ook onder de auteursrechtelijke bescherming. Maar een Dover uitgave uit 1995, waarin alleen een facsimile-herdruk is opgenomen van een oude uitgave, bevindt zich in het publiek domein, met uitzondering van de titelpagina en de kaft (die door Dover zijn gemaakt); de auteursrechtelijke bescherming is vervallen doordat de notenschriftzetting zich in het publieke domein bevindt: herdrukken van oude uitgaven uit het publieke domein doen de auteursrechtelijke bescherming op zich niet herleven. De status van het copyright staat meestal onderaan de eerste pagina van de partituur.

Van uploaders verwachten wij dat zij zich behoorlijk zullen inspannen om na te gaan of de het werk dat zij willen toevoegen zich in het publieke domein bevindt in Canada of de VS. Voeg de bijzonderheden daaromtrent toe aan de werkpagina. Met name de publicatiedatum is van het grootste belang om te kunnen bepalen of een werk in de VS auteursrechtelijk beschermd is.

De volgende tabellen bieden een overzicht van de auteursrechtelijke bescherming. Deze tabellen zijn alleen van toepassing voor het recht van Canada (en andere landen waar de termijn wordt bepaald door sterfjaar + 50 jaar), de VS, de EU en Rusland (en andere landen waar de termijn wordt bepaald door sterfjaar + 70 jaar). De tabellen zijn toepasselijk in 2007. De limieten 1937 en 1956 schuiven elk jaar door, behalve in de VS, waar het gaat om de publicatiedatum. De term "auteur" heeft betrekking op ofwel de componist, de orkestrator, de arrangeur of bewerker.

Auteursrecht op de compositie en publicatie, auteur is bekend, gepubliceerd vóór 1923

Sterfjaar van de auteur Canada,
sterfjaar+50 landen
Verenigde Staten EU, Rusland,
sterfjaar+70 landen
IMSLP-sjabloon
<1937
publiek domein (sterfjaar+50)
publiek domein
(zonder uitzonderingen †)
publiek domein (sterfjaar+70)
 Nee: altijd publiek domein
1937-1956
beschermd
 Werk:
Template:WorkNonPD-EU
>1956
beschermd
Componist: Template:Copyright
Werk: Template:Work1923
Bestand: Template:File1923
(Alleen gehost in de VS!)
 • † (Bepaalde buitenlandse werken gepubliceerd na 1909 zijn mogelijk beschermd in de westelijke staten van de VS onder de jurisdictie van het
  9th US Circuit Court of Appeals.)

Auteursrecht op de compositie en publicatie, auteur is bekend, gepubliceerd na 1923

Sterfjaar auteur Canada,
sterfjaar+50 landen
Verenigde Staten EU, Rusland,
sterfjaar+70 landen
IMSLP-sjabloon
<1937
publiek domein (sterfjaar+50)
beschermd
tenzij niet-verlenging bewezen en NIE status wordt overlegd ‡
publiek domein (sterfjaar+70)
 Nee
1937-1956
beschermd
tenzij niet-verlenging bewezen en NIE status wordt overlegd ‡
beschermd
Componist:
Template:ComposerNonPD-USandEU
Werk:
Template:WorkNonPD-USandEU
Bestand: Template:FileNonPD-USandEU
>1956
beschermd
Componist: Template:Copyright
Werk: Template:WorknotPD
Bestand: Template:FilenotPD

    ‡ (Bewijsplicht van niet-verlenging en NIE-status is alleen van toepassing op werken die gepubliceerd zijn tussen 1923-1963. Alle werken die gepubliceerd zijn na 1963 worden
    automatisch vernieuwd; hiervoor geldt een termijn van 95 jaar na de datum van eerste publicatie.)

Uitgever heeft auteursrecht; auteur niet bekend.

Publicatiejaar Canada,
sterfjaar+50 landen
Verenigde Staten EU, Rusland,
sterfjaar+70 countries
IMSLP-sjabloon
before 1923
publiek domein (pub+50)
publiek domein
?
 Nee: altijd publiek domein
1923-1956
beschermd (pub.+95),
tenzij publiek domein in land van eerste uitgave
?
Bestand: Template:FileNonPD-USandEU
> 1956
beschermd
?
Bestand: Template:FilenotPD

Uitzonderingen

Berne Rule of the Shorter Term

Deze regel wordt in artikel 9(2) van de Canadese copyrightwet vermeld. Deze regel stelt dat als een werk in het publieke domein is in het land van oorsprong, dat het dan ook in Canada zo is.

Duitsland

Door Artikel 70 van de Duitse copyrightwet, wetenschappelijke uitgaven, 't is te zeggen, uitgaven die geproduceerd zijn als resultaat van wetenschappelijke analyse (bijvoorbeeld kritische uitgaven en Urtext), zijn door het auteursrecht beschermd 25 jaar na publicatie, wat wil zeggen dat alle wetenschappelijke edities van voor 1982 in het publiek domein zijn in Duitsland en Canada.

Rusland

Heruitgaven van het USSR-tijdperk blijken niet door het Russische auteursrecht beschermd te zijn. Muzika's publicaties in het bijzonder blijken in het publieke domein te zijn, gezien de heruitgaven van vele drukkers. Muzika werd door de regering beheerd, wat betekent dat er nu niet langer een copyright-eignaar is.

Sjablonen en corresponderende categorieen

Template:Copyright Category:Non-Public Domain Composers
Template:Work1923 Category:Works1923
Template:File1923 Category:File1923
Template:ComposerNonPD-USandEU Category:ComposerNonPD-USandEU
Template:WorkNonPD-USandEU Category:WorkNonPD-USandEU
Template:FileNonPD-USandEU Category:FileNonPD-USandEU
Template:WorkNonPD-EU Category:WorkNonPD-EU
Template:FileNonPD-EU Category:FileNonPD-EU
Template:WorknotPD Category:Works not in public domain
Template:FilenotPD Category:Files not in public domain
Template:WorkNonPD-US Category:WorkNonPD-US
Template:FileNonPD-US Category:FileNonPD-US

Componisten die in de komende jaren in het publieke domein komen

 • 2008
  • Landen met syteem op basis van 70 plus sterfjaar (EU en de meeste andere Europese landen)
   • Maurice Ravel (1875-1937)
   • George Gershwin (1898-1937)
   • Louis Vierne (1870-1937)
   • Charles-Marie Widor (1840-1937)
   • Karol Szymanowski (1882-1937)
  • Landen met systeem op basis van 50 plus sterfjaar (Canada, China, Japan, Z-Korea, etc.)
   • Józef Hofmann (1876-1957)
   • Jean Sibelius, (1865-1957)
   • Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
   • Eric Coates (1886-1957)
 • 2009
  • Landen met syteem op basis van 70 plus sterfjaar (EU en de meeste andere Europese landen)
   • Ben Harney (1871-1938)
  • Landen met systeem op basis van 50 plus sterfjaar (Canada, China, Japan, Z-Korea, etc.)
   • Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
   • W.C. Handy (1873-1958)
 • 2010
  • Landen met syteem op basis van 70 plus sterfjaar (EU en de meeste andere Europese landen)
   • Franz Schmidt (1874-1939)
  • Landen met systeem op basis van 50 plus sterfjaar (Canada, China, Japan, Z-Korea, etc.)
   • Ernest Bloch (1880-1959)
   • Bohuslav Martinů (1890-1959)
   • Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Meer informatie (Engelstalig)

Zie ook (Engelstalig):

Forum (Engelstalig):